Buurtsport

Wanneer kinderen en jongeren gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij school of het veldje om de hoek en het verenigingsleven, worden zij gestimuleerd tot een actieve en gezonde leefstijl.

Samen met een team van stagiaires, vrijwilligers en vakkrachten wordt in iedere wijk op en rond de scholen en elke week een programma “gedraaid”. Dit programma bestaat uit Pauzesport, Naschoolse (wijk) activiteiten en Gymlessen.