Coach25

We zijn ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren. Onze missie is erop gericht hiervoor kansen te creëren en mensen te ondersteunen. Coach25 wil zo de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van mensen versterken en de betrokkenheid op elkaar en de omgeving bevorderen.
Wij hebben een gevarieerd aanbod van deskundige, ervaren en professionele hulpverleners en leveren individueel maatwerk. De wens/behoefte van het individu staat centraal. De samenwerking tussen zorgvrager en zijn sociale netwerk met begeleiders verloopt op basis van wederzijds respect en vertrouwen.