Over ons

Welzijn E25 zet zich in op het brede maatschappelijke domein met bijzondere aandacht voor jeugd en jongeren. Onze inzet is altijd gebaseerd op versterking van zelfredzaamheid van individuen, gezinnen, wijken en buurten of andere type doelgroepen. Wij doen dit door het aanbieden van diverse ondersteunende (welzijn en zorg gerelateerde) activiteiten en programma's.